ВишнIКатегории Богдан-Iгор Антонич ()Ў ./ 13 Клас (hid)Ў ../../SCHOOL/13class/

Оригинал Поет вживає епiтети зоряна, бiблiйна, пишна щодо батькiвщини, характеризуючи в такий спосiб власне ставлення до рiдного краю: Антонич був хрущем i жив колись на вишнях, на вишнях тих, що ïх оспiвував Шевченко. Моя краïно зоряна, бiблiйна й пишна, квiтчаста батькiвщино вишнi й соловейка! Образ вишень набуває символiчного значення, втiлюючи Украïну. Водночас автор у художнiй формi вказує на поезiю Тараса Шевченка як на джерело такого переносу значення: Де вечори з Євангелiï, де свiтанки, де небо сонцем привалило бiлi села, цвiтуть натхненнi вишнi кучеряво й п'янко, як за Шевченка, знову поять пiсню хмелем. Вiрш Б.-I. АНТОНИЧа Вишнi виявляє авторське трепетне ставлення до своєï краïни. Украïна в цiй поезiï виступає як найвища цiннiсть, набуває значення Боги, вищоï iстини i справедливостi для автора. Це пiдкреслено за допомогою бiблеïзмiв, вжитих у творi.

Метки Вишнi, БОГДАН-IГОР АНТОНИЧ, скорочено, стисло, уривки, у скороченому вигладi, коротко
ВишнI